دسته‌بندی نشده

تزریق چربی به باسن در تهران

تزریق چربی به باسن به دلیل آنکه خانم ها به دنبال داشتن  اندام های زیبا هستند همواره تبلیغات نادرست و دروغین درمورد پیکر تراشی و تزریق چربی به باسن نیز در فضای مجازی و در بین جراحان  افراد رایج شده است. این تبلیغات از عکس های دارای کمر های بارریک و باسن های حجم ادامه مطلب…