سلامت

عامل های خطر پر کاری تیروئید

پر کاری تیروئید آزمایش تیروئید | پرکاری تیرودئید | درمان پرکاری تیروئید هیپرتیروئیدیسم به خصوص بیماری Graves معمولا به صورت خانوادگی منتقل خواهد شد. این بیماری در زنان رایج تر است نسبت به آقایان ، اگر شخصی در خانواده شما دچار بیماری تیروئید میباشد مهم است درباره این موضوع با ادامه مطلب…