لیپوماتیک

ابدومینوپلاستی چیست

ابدومینوپلاستی چیست اصولا بانوان بعد از انجام زایمان و یا کاهش وزن ناگهانی به دلیل رژیم های غذایی نامناسب دچار شل شدگی در قسمت پوست شکم می شوند . این قسمت ممکن است دارای تجمع ناهمگون چربی نیز گردد . در این صورت ظاهر بسیار نامناسبی برای بانوان ایجاد می ادامه مطلب…