جراحی بینی

کاندیدای جراحی بینی گوشتی

کاندیدای جراحی بینی گوشتی جراحی بینی گوشتی برای کسانی انجام می گیرد که بینی آنها دارای مشخصه ایی خاص باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم: از دیگر نشانه های بینی گوشتی، نوک پهن و بزرگ بینی می باشد. جهت جراحی بینی گوشتی، جراح بینی باید به جای ادامه مطلب…